HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI CMC HUYỆN BÀU BÀNG

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ CMC 2018 

BHXH ĐIỆN TỬ CMC CHO DOANH NGHIỆP TỪ 1-100 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 590.000 980.000 1.280.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

BHXH ĐIỆN TỬ CMC CHO DOANH NGHIỆP TỪ 100- 1000 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 1.500.000 2.400.000 2.700.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

công ty cổ phần chữ ký số CMC hỗ trợ bảo hiễm xã hội , đăng ký ngay   0916120900 – 0969221100

bảng giá đăng ký  gia hạn chữ ký số CMC bấm vào

xem thời hạn chữ ký số CMC bấm vào

Doanh nghiệp chưa có  mã đơn vị vui lòng liên hệ phòng bảo hiểm dưới đây để cung cấp mã đơn vị:

Địa chỉ: Khu Đô Thị Bàu Bàng, A6-41, Đường NC, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Lai Hưng, Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3516 019

Số điện thoại hỗ trợ của cán bộ cơ quan BHXH Huyện Bàu Bàng

Giám đốc:
                                               Lê Thanh Hồng. Điện thoại:   0274 3516 225
 Phó Giám đốc: 
                                               Trương Thế Vinh – Điện thoại:  0274 3516 020
                                               Nguyễn Văn Phong Điện thoại: 0274 3516 019
 Phòng nghiệp vụ: 

– Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 0274.3 516 019
– Bộ phận kế toán: 0274.3 516 219
– Bộ phận quản lý thu: 0274.3 516 021
– Bộ phận sổ thẻ, bộ phận chế độ BHXH: 0274.3 516 220
Email: baubang@binhduong.vss.gov.vn