HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI CMC THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ CMC 2018 

BHXH ĐIỆN TỬ CMC CHO DOANH NGHIỆP TỪ 1-100 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 590.000 980.000 1.280.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

BHXH ĐIỆN TỬ CMC CHO DOANH NGHIỆP TỪ 100- 1000 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 1.500.000 2.400.000 2.700.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

công ty cổ phần chữ ký số CMC hỗ trợ bảo hiễm xã hội , đăng ký ngay   0916120900 – 0969221100

bảng giá đăng ký  gia hạn chữ ký số CMC bấm vào

xem thời hạn chữ ký số CMC bấm vào

Doanh nghiệp chưa có  mã đơn vị vui lòng liên hệ phòng bảo hiểm dưới đây để cung cấp mã đơn vị:

Địa chỉ                    :   Số 18A Đường Phú Lợi – Phường Phú Lợi, Tp.  TDM – Bình Dương.

Số điện thoại hỗ trợ của cán bộ cơ quan BHXH Thành Phố Thủ Dầu Một

Giám đốc                 :   Phan Minh Hải                  – ĐT : 0274 3889901

      Phó Giám đốc          :   Nguyễn Thị Thuỳ Dương      – ĐT 02743889902

     

     Phó Giám đốc          :   Lâm Kim Huệ                    – ĐT : 02743889903

     

      Bộ phận Quản Lý Thu 02743825837, 3889906

 

     Bộ phận sổ thẻ:            02743819631

     Bộ phận Chế Độ BHXH:     02743889904

     Bộ phận kế toán 02743889908

    Bộ phận tiếp nhận 02743872380

   Văn phòng 02743819632; fax 02743871417

  Email :thudaumot@binhduong.vss.gov.vn