HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI CMC THỊ XÃ BẾN CÁT

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ CMC 2018 

BHXH ĐIỆN TỬ CMC CHO DOANH NGHIỆP TỪ 1-100 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 590.000 980.000 1.280.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

BHXH ĐIỆN TỬ CMC CHO DOANH NGHIỆP TỪ 100- 1000 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 1.500.000 2.400.000 2.700.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

công ty cổ phần chữ ký số CMC hỗ trợ bảo hiễm xã hội , đăng ký ngay   0916120900 – 0969221100

bảng giá đăng ký  gia hạn chữ ký số CMC bấm vào

xem thời hạn chữ ký số CMC bấm vào

Doanh nghiệp chưa có  mã đơn vị vui lòng liên hệ phòng bảo hiểm dưới đây để cung cấp mã đơn vị:

Địa chỉ                    Khu Phố 2, Thị trấn Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát  – Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3557 841

Số điện thoại hỗ trợ của cán bộ cơ quan BHXH Thị Xã Bến Cát

Giám đốc:                                  Nguyễn Phi Hiền – ĐT : 0274.3564 719

Phó Giám đốc                             Nguyễn Văn Nguyên: 0274.3564 719

Nguyễn Thị Thanh Tuyền ĐT : 0274.3564 719

 

 

      Phòng nghiệp vụ:

Văn phòng: 0274.3558 608

Bộ phận chế độ:  0274.3564 719

Bộ phận thu: 0274.3557 841. 0274.3557 842

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: 0274.3 91 35 35

Bộ phận sổ thẻ: 0274.3910 070

 

 

   Fax :  0274.3558608     –   Email : bencat@binhduong.vss.gov.vn