HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI CMC THỊ XÃ DĨ AN

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ CMC 2018 

BHXH ĐIỆN TỬ CMC CHO DOANH NGHIỆP TỪ 1-100 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 590.000 980.000 1.280.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

BHXH ĐIỆN TỬ CMC CHO DOANH NGHIỆP TỪ 100- 1000 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 1.500.000 2.400.000 2.700.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

công ty cổ phần chữ ký số CMC hỗ trợ bảo hiễm xã hội , đăng ký ngay   0916120900 – 0969221100

bảng giá đăng ký  gia hạn chữ ký số CMC bấm vào

xem thời hạn chữ ký số CMC bấm vào

Doanh nghiệp chưa có  mã đơn vị vui lòng liên hệ phòng bảo hiểm dưới đây để cung cấp mã đơn vị:

Địa chỉ: Đường Nguyễn An Ninh, Thị Xã Dĩ An, Huyện Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3734 315

Số điện thoại hỗ trợ của cán bộ cơ quan BHXH Thị Xã Dĩ An

Phó Giám đốc điều hành:   

 Phạm Thị Hương Tuyền                – ĐT : 0274.3 742 873

Phó Giám đốc :  

Lữ Hoàng Minh                       –ĐT : 0274.3 734 315

 

      Phòng nghiệp vụ    :   0274.3 734 315

 

     Fax                          :  0274.3734315      

–      Email : dian@binhduong.vss.gov.vn

 

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ