HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI CMC THỊ XÃ TÂN UYÊN

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ CMC 2018 

BHXH ĐIỆN TỬ CMC CHO DOANH NGHIỆP TỪ 1-100 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 590.000 980.000 1.280.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

BHXH ĐIỆN TỬ CMC CHO DOANH NGHIỆP TỪ 100- 1000 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 1.500.000 2.400.000 2.700.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

công ty cổ phần chữ ký số CMC hỗ trợ bảo hiễm xã hội , đăng ký ngay   0916120900 – 0969221100

bảng giá đăng ký  gia hạn chữ ký số CMC bấm vào

xem thời hạn chữ ký số CMC bấm vào

Doanh nghiệp chưa có  mã đơn vị vui lòng liên hệ phòng bảo hiểm dưới đây để cung cấp mã đơn vị:

Địa chỉ: 746, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
 
Điện thoại: 0274 3656 297

Số điện thoại hỗ trợ của cán bộ cơ quan BHXH Thị Xã Tân Uyên

Giám đốc               :   Thái Thị Phúc       – ĐT  : 0274.3641208

      Phó Giám đốc        :   Trương Thanh Như – ĐT  : 0274.3 641 600

      

     Phòng nghiệp vụ    :   0274.3 656 297

 

     Fax :   0274.3641600       –     Email : tanuyen@binhduong.vss.gov.vn

 

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ